Ngày 26/9, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 25/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã tiến hành phiên làm việc thứ nhất.

Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cùng 1.008 đại biểu chính thức.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử đoàn Chủ tịch gồm 56 vị, cử Đoàn thư ký gồm 5 người; báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội (1.008 đại biểu); thông qua quy chế, chương trình làm việc của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2009-2014); Thảo luận góp ý báo cáo kiểm điểm  hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2009-2014).
Ngày 26/9, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 1
ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2009-2014) do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày khẳng định, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức, Ủy ban TƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực MTTQ VN, đã luôn chủ động, tích cực trong công tác; vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước; đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VII đã đề ra... Các hoạt động đó, đã đóng góp tích cực vào việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất, công tác và học tập, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Tuy nhiên, việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện, chỉ đạo công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân của Đoàn Chủ tịch còn hạn chế... Công tác giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức vẫn là khâu còn yếu trong hoạt động Mặt trận. Việc hướng dẫn các địa phương cũng như các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu còn hạn chế, chưa thành nền nếp. Bên cạnh đó, bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp vẫn còn những khó khăn, bất cập và chưa thống nhất, đồng bộ trong cả nước; một số chính sách liên quan đến Ủy viên Ủy ban Mặt trận, cán bộ ở cơ quan chuyên trách Mặt trận các cấp, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Qua thảo luận các đại biểu đều nhất trí với Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban thường trực UBTWMTTQ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2009-2014).

* Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khai mạc triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hơn 400 bức ảnh tại triển lãm đã giới thiệu khái quát về MTTQ Việt Nam - nơi tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài với Đảng và Nhà nước.

Theo chương trình ngày mai 26/9, Đại hội MTTQ VN lần thứ VIII sẽ chính thức khai mạc. Dự đại hội có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại đại hội.