Ngày báo chí cách mạng: Góc nhìn từ báo chí Thủ đô

Truyền hình Hà Nội
Chia sẻ

Kinhtedothi-Thông qua 2 giải báo chí lớn của TP, Báo chí Thủ đô đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đặc biệt làm tròn sứ mệnh đồng hành cùng nhịp đập Thủ đô.

Tin liên quan