Nghệ An: Nợ đọng thuế trên 1.000 tỷ đồng

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là số liệu được báo cáo tại buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Cục Thuế Nghệ An theo chương trình giám sát công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 3 năm (2016 - 2018), vừa diễn ra sáng 13/5.

Mặc dù ngành thuế đã rất nỗ lực triển khai nhiều biện pháp chống thất thu nhưng tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn cao.
Tại buổi làm việc, HĐND tỉnh Nghệ An đã nghe ngành thuế giải trình về những tồn tại, phân tích làm rõ các khoản thu, lý do thất thu và nợ đọng thuế. Công tác xây dựng dự toán thu ngân sách trong thời gian qua. Theo báo cáo của ngành thuế, thu ngân sách năm 2016 đạt trên 9.800 tỷ đồng, năm 2017 là hơn 11.200 tỷ đồng, và năm 2018 là trên 12.000 tỷ đồng.
Theo đánh giá, trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018 mặc dù số thu ngân sách nội địa của ngành thuế quản lý đều tăng và hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao. Tuy nhiên nếu không tính số thu từ tiền sử dụng đất, thì số thu nội địa 2017, 2018 không hoàn thành dự toán giao.
Hầu hết các khoản thu, sắc thuế năm sau cao hơn năm trước, nhưng cơ cấu số thu không kể tiền sử dụng đất trong tổng số thu nội địa giảm dần qua các năm.Nếu như năm 2016 là 77% thì đến năm 2018 giảm còn 72%. Trong đó, chủ yếu giảm dần từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh.
Mặc dù ngành thuế đã rất nỗ lực triển khai nhiều biện pháp chống thất thu nhưng tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn cao, hiện nay vẫn còn nợ đọng trên 1.000 tỷ đồng.