Nghị định sửa đổi về vận tải đa phương thức quốc tế

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về vận tải đa phương thức.

Theo Nghị định, trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Giao thông Vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cho doanh nghiệp.

Giấy phép này sẽ có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định số bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế là một bộ. Các doanh nghiệp, hợp tác xã nộp một bộ hồ sơ đề nghị này trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu chính.

Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế; hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

Nghị định cũng quy định trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện, Bộ Giao thông Vận tải phải có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2011./.

Kinh tế đô thị cuối tuần