Tin mới

 Cán bộ gần dân, sát cơ sở hơn trong thực hiện nhiệm vụ

Cán bộ gần dân, sát cơ sở hơn trong thực hiện nhiệm vụ

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội, Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lựa chọn những vấn đề quan trọng, cấp thiết, cấp bách làm trọng tâm, trọng điểm để tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo.
Tạo “diễn đàn dân chủ” tăng sự đồng thuận

Tạo “diễn đàn dân chủ” tăng sự đồng thuận

Kinhtedothi - Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện các cấp chính quyền, cơ quan đang rất chú trọng việc phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân.
Có chỉ tiêu cụ thể trong chống lãng phí

Có chỉ tiêu cụ thể trong chống lãng phí

Kinhtedothi- Như nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra, thực hiện tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tư tưởng đó vẫn là những giá trị mang tính thời sự, đang được các cấp, các ngành học tập, làm theo.