Hà Nội đi đầu trong xây dựng đội ngũ công nhân thời kỳ hiện đại hoá

Hà Nội đi đầu trong xây dựng đội ngũ công nhân thời kỳ hiện đại hoá

Kinhtedothi - Sau 15 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, nhận thức các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể TP Hà Nội về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân có nhiều chuyển biến tích cực.

Tin mới

Hà Nội đạt được nhiều thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới

Hà Nội đạt được nhiều thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới

Kinhtedothi - Qua gần 40 năm đổi mới, Hà Nội đã thu được những thắng lợi quan trọng. Thủ đô đã vượt qua các thời kỳ khó khăn, liên tục đạt nhịp độ tăng trưởng cao. Nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục... của TP Hà Nội đứng đầu cả nước.