DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nghị quyết về tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND TP Khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

21-04-2016 09:31
Kinhtedothi - Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Sau khi xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân; Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND; Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; Thông báo của Ủy ban MTTQ TP về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011 - 2016 và ý kiến của đại biểu HĐND TP tại kỳ họp.
Kinhtedothi - Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Sau khi xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân; Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND; Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; Thông báo của Ủy ban MTTQ TP về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011 - 2016 và ý kiến của đại biểu HĐND TP tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội nhất trí thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và các Ban HĐND trình tại kỳ họp tổng kết HĐND TP Hà Nội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Hội đồng Nhân dân TP ghi nhận, với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, Thủ đô Hà Nội đã vượt lên những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội:
Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm tăng 9,23%, gấp 1,58 lần bình quân chung của cả nước; kinh tế vĩ mô ổn định, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt dự toán. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, hiện đại; công tác quy hoạch, phát triển đô thị có nhiều tiến bộ; kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư, nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành, sử dụng hiệu quả; giao thông được cải thiện. Nông nghiệp, nông thôn đạt kết quả tích cực, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; 52,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, cao gấp hai lần chỉ tiêu cả nước; quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường. Giáo dục đào tạo, văn hóa - xã hội, y tế có bước phát triển; An sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân được cải thiện. Ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, an ninh được củng cố; các chỉ số về cải cách hành chính của TP tăng qua các năm, hệ thống văn bản QPPL từng bước hoàn thiện; quan hệ đối ngoại tăng cường mở rộng, vai trò, vị thế và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng lên.

Hoạt động HĐND TP ngày càng chất lượng, hiệu quả, có nhiều đổi mới và phát huy dân chủ, nhất là quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách, quy hoạch ngành, lĩnh vực của địa phương; giám sát chuyên đề; giám sát thông qua hình thức chất vấn, trả lời chất vấn…, góp phần thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Tập thể UBND TP đã chủ động, đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai tích cực, đồng bộ, có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác.

Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân TP đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ngành thực hiện có hiệu quả công tác của ngành và Nghị quyết số 37/2012/NQ-QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Kết quả đạt được của HĐND, UBND, Viện kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân TP trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 đều có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thành ủy Hà Nội; sự đóng góp tích cực, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tham gia xây dựng chính quyền; sự nỗ lực cố gắng đóng góp của Nhân dân Thủ đô góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của TP.

Điều 2. HĐND TP Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, các cơ quan tư pháp và các đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém để phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật;

HĐND TP kêu gọi mọi tầng lớp Nhân dân và các lực lượng vũ trang Thủ đô, các cấp, các ngành nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI và các Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nghị quyết này đã được HĐND TP Hà Nội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 16, ngày 14/4/2016.
TAG: