Nghiên cứu thay thế mô hình thu với hộ kinh doanh

Chia sẻ

KTĐT - Số liệu mới nhất cho thấy, cả nước hiện có 1,7 triệu hộ kinh doanh (HKD) đóng góp khoảng 3% tổng thu nội địa hàng năm, song nguồn nhân lực để quản lý đối tượng HKD chiếm tới 20,55% tổng số cán bộ thuế.

Ngoài nguyên nhân do quy định về đăng ký HKD không còn phù hợp với thực tế, thủ tục thu nộp thuế với nhóm đối tượng này còn phức tạp, lạc hậu, thì thói quen thanh toán bằng tiền mặt cũng khiến cơ quan thuế không kiểm soát được quy mô hoạt động và nguồn gốc tài sản của các HKD. 

Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu áp dụng một loại thuế duy nhất đối với HKD thay thế cho thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân, tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, môn bài… cho phù hợp.