Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng

Hà Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh như vậy tại hội nghị triển khai Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” và giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016, tổ chức sáng 14/7.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, nhiệm kỳ 2010-2015, Thành ủy đã xây dựng, ban hành Chương trình số 09 về PCTN, lãng phí; qua triển khai thực hiện đã đạt một số kết quả tích cực. Nổi bật là nhận thức về công tác PCTN, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ…

Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được kiềm chế, ngăn chặn, từng bước được đẩy lùi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị triển khai Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” và giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016, được tổ chức sáng nay, 14/7.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị triển khai Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” và giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016
Tuy nhiên, đồng chí Hoàng Trung Hải nhận định: Tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Nhận thức của một số cấp uỷ và một số cán bộ đảng viên về công tác này còn chưa đầy đủ, thiếu sâu sắc; một số cán bộ, công chức còn biểu hiện sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ, cá biệt có đồng chí còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, phải xử lý theo quy định. 

Một số cán bộ chủ chốt các đơn vị chưa chỉ đạo quyết liệt công tác PCTN, lãng phí. Hiệu quả một số giải pháp chưa đạt yêu cầu đề ra.

Kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, Chương trình số 07 Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại, nhằm tiến tới mục tiêu kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. 

Để thực hiện các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ đề ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo các cấp, các ngành cần tập trung quán triệt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy, đó là: “phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách. 

Việc tổ chức thực hiện phải coi trọng cả phòng và chống, trong đó lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm minh”, vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, lãng phí”.

Đối với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, chú trọng việc giáo dục đạo đức, rèn luyện tính liêm khiết của đảng viên, cán bộ, công chức, tinh thần trọng danh dự; phê phán những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm các cơ quan nội chính cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2016. Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, các cơ quan nội chính TP và quận, huyện, thị ủy, các Đảng ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ trong việc nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Tăng cường tuyên truyên giáo dục pháp luật; kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện diễn ra trên địa bàn. Các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu tranh, phát hiện, làm rõ và xử lý các loại tội phạm thuộc thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để tồn đọng kéo dài; nâng cao chất lượng xét xử, không để oan người vô tội, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, cải sửa.
Tiết kiệm ngân sách hơn 6.300 tỷ đồng

Nhiệm kỳ 2011-2015, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp của Hà Nội đã giám sát được 22.841 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật 2.972 đảng viên. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 1.002 tỷ đồng, 1.790 ha đất; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 124 tập thể và 104 cá nhân thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm... Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng dần đi vào nền nếp, từ năm 2011-2015, việc thực hiện tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước của toàn TP đạt hơn 6.340 tỷ đồng…