DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Người lao động, doanh nghiệp được hỗ trợ làm thủ tục hưởng gói 26.000 tỷ đồng

Oanh Trần
09-08-2021 16:45
Kinhtedothi – Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 được hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia bằng cách truy cập vào địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-gioi-thieu.html
 Bộ LĐTB&XH đã có Công văn 2582/LĐTBXH-VP triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ LĐTB&XH phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tại địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn
5 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động làm thủ tục hưởng gói 26.000 tỷ đồng. 
Có 5 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia bao gồm:
1.Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
2.Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng vieenc, trả lương phục hồi sản xuất
3.Hỗ trợ người lao động ngừng việc
4.Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
5.Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Như vậy, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-gioi-thieu.html để được hỗ trợ làm các thủ tục.