Nguồn lực từ các quyết sách

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ họp cuối năm của HĐND TP diễn ra khi Hà Nội đang có những bước tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng trước nhiều thách thức vẫn hiện hữu, làm thế nào để tiếp tục đà tăng trưởng là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm ở thời điểm này.

Cùng với quyết tâm, nhiều đề xuất, gợi mở từ kỳ họp sẽ giúp TP phát huy lợi thế, tiềm lực, thúc đẩy các mục tiêu đặt ra.

Công viên Hòa Bình, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Công viên Hòa Bình, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Nhìn từ kỳ họp có thể thấy, những con số TP đạt được có ý nghĩa rất lớn ở thời điểm hiện tại. Như các đại biểu đã nhận định, Hà Nội là một trong những nơi nhanh chóng được tốc độ phát triển nhanh sau thời điểm khó khăn bởi tác động bất thường của dịch bệnh. Dự kiến cả năm 2022, GRDP của TP sẽ tăng 8,89%, đây là mức tăng cao so với cả nước. Cân đối thu - chi ngân sách vẫn được bảo đảm khi tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm trước; thu hút vốn FDI tăng 27%. TP đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN, đảm bảo an sinh, đây là niềm tin cũng như điều kiện thuận lợi để TP đẩy nhanh quá trình tăng trưởng hiện có.

Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dù cao hơn cùng kỳ, nhưng mới đạt 42,4% kế hoạch. Dù lãnh đạo TP đã liên tục chỉ đạo để thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc, nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện… nhưng đây vẫn làm một điểm nghẽn khiến các đại biểu lo ngại.

Bước sang năm 2023, TP cũng đưa ra dự kiến 22 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, GRDP tăng 7% với các kịch bản cụ thể cho từng tình huống, GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%... Đây là những con số thể hiện quyết tâm thúc đẩy sự phát triển nhưng không hề dễ trong bối cảnh sức ép của cạnh tranh, cộng thêm cú sốc Covid-19 vẫn đang khiến nhiều DN chao đảo.

Như nhiều chuyên gia và các đại biểu đã chỉ ra, Hà Nội vẫn cần nhiều hơn giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách thực chất, từng bước khơi thông, huy động mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện được các mục tiêu. Trong đó, chìa khóa quan trọng vẫn là có thêm các chính sách để hỗ trợ cộng đồng DN duy trì sản xuất, phát triển. Cùng với đó, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao nhất.

Cùng với những mục tiêu được quyết nghị, nhiều chuyên đề liên quan chặt chẽ đến tài chính ngân sách, đầu tư công trung hạn, công trình trọng điểm, các cơ chế, chính sách về kinh tế - xã hội, liên quan đến đời sống cũng sẽ được HĐND TP xem xét thông qua. Một phiên chất vấn, tái chất vấn về các vấn đề đang nóng trong thực tiễn cũng sẽ được tiến hành. Để qua đó, không chỉ để mỗi cá nhan giữ trọng trách thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, mà còn làm rõ cam kết của TP và các sở, ngành; gợi mở, tìm thêm giải pháp sát thực tiễn.

Như lãnh đạo TP đã nhận định, những việc quan trọng HĐND quyết định ngay trong kỳ họp liên quan đến chủ trương, chính sách lớn, làm cơ sở trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên năm 2023 và các năm tiếp theo của TP. Bởi thế, việc nhận định thẳng thắn thực tiễn, đi sâu, làm rõ tính hiệu quả, giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của TP về chính sách, nguồn lực là rất quan trọng.

Nhưng trên hết, từ kỳ họp, những giải pháp được quyết nghị có tính khả thi cao, các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý được thông qua, sẽ tiếp tục gỡ những nút thắt, yếu kém trong thực tiễn, góp phần khai thác nhanh, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của TP để phục hồi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.