Nguồn vốn vay giải quyết việc làm góp phần xây dựng nông thôn mới

Đăng Toàn - Thủy Trúc
Chia sẻ

Kinhtedothi - Năm 2019 doanh số cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Ba Vì đạt 65,6 tỷ đồng, đã tạo việc làm mới ổn định cho 1.381 lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Huyện Ba Vì có diện tích rộng 424,03 km2, dân số đông 287.300 người, trong đó số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ lớn, tình trạng thất nghiệp hoặc công việc không ổn định còn cao. Trong những năm qua Huyện uỷ Ba Vì, UDND các cấp, các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực thực hiện tốt các giải pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình 02 của Thành uỷ Hà Nội về xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn; tạo việc làm cho người lao động góp phần ổn định xã hội trên địa bàn.
 Nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH giúp cho lao động nông thôn ở Ba vì có việc làm ổn định. Ảnh: Đăng Toàn
Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Ba Vì hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên toàn huyện chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng CSXH huyện Ba Vì đã tích cực khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi, đặc biệt là vốn vay giải quyết việc làm để phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai cho vay trên địa bàn huyện.
Đến 30/11/2019 dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn đạt 175,5  tỷ đồng, tăng 37,3 tỷ đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng đạt 26.98%) với 3.997 hộ vay đang còn dư nợ. Trong đó nguồn vốn ủy thác từ ngân sách UBND huyện chuyển sang là 3,3 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được đảm bảo tốt, không có nợ quá hạn.
 Mô hình  chăn nuôi bò sinh sản tại xã Minh Châu huyện Ba Vì từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Ảnh: Đăng Toàn
Trong năm 2019 doanh số cho vay đạt 65,6 tỷ đồng, đã tạo việc làm mới và duy trì việc làm mới cho 1.381 lao động có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Phát biểu đánh giá về hiệu quả tín dụng chính sách Chủ tịch UBND xã Minh Quang Phạm Tiểu Long cho biết: “Minh Quang là xã miền núi của huyện Ba Vì, đã ra khỏi xã vùng khó khăn. Đang trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí để đề nghị Thành phố công nhận xã nông thôn mới trong năm nay. Từ đầu năm xã đã được Ngân hàng CSXH huyện giải ngân 9.500 triệu đồng giúp cho hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, trong đó nguồn giải quyết việc làm là 6.900 triệu đồng nâng tổng số nguồn vốn ở xã đạt 30.300 triệu đồng, chất lượng tín dụng đảm bảo không có nợ quá hạn.
Nhờ nguồn vốn GQVL từ Ngân hàng CSXH đã thu hút rất nhiều lao động địa phương có công ăn việc làm ổn định, phát huy nghề làm miến Minh Hồng, đời sống nhân dân được nâng lên, an ninh, chính trị ổn định”.
Từ nguồn vốn cho vay chương trình giải quyết việc làm đã thu hút lao động tham gia và nhiều mô hình phát triển kinh tế được thực hiện và đạt hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình phát triển các loại cây có múi tại xã Khánh Thượng, Minh Quang; mô hình phát triển làng nghề chè ở xã Ba Trại, làng nghề thuốc nam ở xã Ba Vì, nghề nón lá xã Phú Châu, phát triển trồng rau sạch theo mô hình nhà lưới tại xã Chu Minh; chăn nuôi bò sữa và bò sinh sản tại các xã Tản Lĩnh, Vân Hoà, Yên Bài, Minh Châu, Tòng Bạt...
Bên cạnh việc tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nguồn vốn vay còn phục vụ mục đích hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo thu nhập, ổn định lâu dài, thay thế thu nhập từ đất sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.