Nguyên giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang bị truy thu 29 triệu tiền xăng

Chia sẻ

Ngày 23/6, Thanh tra tỉnh Hậu Giang vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý thu - chi tài chính, đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị tại Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang và phát hiện đơn vị này có nhiều sai sót.

Theo kết luận thanh tra, Sở Giáo dục và đào tạo Hậu Giang quản lý, thu chi tài chính chưa chặt chẽ dẫn đến sai sót như lập chứng từ nhưng không có thông báo lịch làm việc, giấy mời và bảng chấm công.

Cụ thể, nguyên giám đốc Sở là ông Lê Hoàng Tươi đã sử dụng xe công không đúng mục đích, mặc dù không có chế độ nhưng ông Tươi vẫn được đưa rước từ nhà đến cơ quan và sử dụng xe công vào việc riêng.
Thanh tra tỉnh yêu cầu giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Hậu Giang thu hồi hơn 40 triệu đồng, trong đó có hơn 29 triệu đồng tiền xăng xe phục vụ đưa rước ông Tươi. Đồng thời, kiểm điểm, rút kinh nghiệm các phòng ban đã để xảy ra sai sót.

Đáng chú ý, trong đầu tư xây dựng, thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra 12 công trình xây dựng cơ bản do Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư và cũng phát hiện hàng loạt sai phạm như, công trình Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang, trong công tác quản lý khối lượng, đã tính thừa khối lượng với tổng số tiền hơn 35,8 triệu đồng.

Công trình Trường CĐ Cộng đồng Hậu Giang giai đoạn 1, hạng mục nhà học khoa Tài chính kế toán - khoa Nông nghiệp có chi phí xây lắp hơn 44 tỷ đồng. Kiểm toán độc lập kiến nghị giảm trừ giá trị xây dựng trên 739 triệu đồng, giảm chi phí bù nhân công, máy thi công 7,2 tỷ đồng...