Nhà nước nắm cổ phần chi phối tại 5 doanh nghiệp viễn thông

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng vừa ký Quyết định về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối.

Theo đó, kể từ ngày 1/12/2011, 5 doanh nghiệp do Nhà nước nắm cổ phần trên 50% vốn điều lệ hoặc có phần vốn góp trên 50% vốn điều lệ là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty TNHH Một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel), Tổng Công ty Viễn thông toàn cầu (GTel) và Công ty cổ phần Viễn thông Đông Dương (Indochina Telecom).