Nhắc nhở cơ quan, đơn vị không ứng dụng văn bản điện tử

Chia sẻ

KTĐT - Văn phòng UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã thống kê kết quả ứng dụng văn bản điện tử tại đơn vị.

Theo đó, hàng tháng, Văn phòng UBND TP sẽ thông báo qua hòm thư điện tử và gửi tin nhắn đến Thủ trưởng các cơ quan chưa thực hiện đúng yêu cầu triển khai ứng dụng văn bản điện tử. Trung tâm Tin học - Công báo TP sẽ thống kê tình hình ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính với UBND TP hàng tháng của 78 cơ quan và gửi kết quả qua hình thức gửi văn bản điện tử đến hòm thư điện tử văn thư từng cơ quan để nhắc nhở.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần