DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Kinhtedothi.vn 27-09-2016 10:32
 
Thực hiện chương trình cải cách hành chính của thành phố Hà Nội, với mục tiêu đến cuối năm 2017 sẽ cung cấp 40 - 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và đến năm 2020 cung cấp từ 70 - 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; năm 2016 huyện Đông Anh đã xây dựng Chương trình trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức huyện Đông Anh giai đoạn 2016-2020, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính....