Nhân sự mới UBND tỉnh Sóc Trăng, Lạng Sơn

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Sóc Trăng và Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Sóc Trăng và Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Cụ thể, đối với nhân sự tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Trung  Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; ông Quách Việt Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Ngã Năm, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Trần Ngọc Ẩn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng, được phê chuẩn chức danh Ủy viên UBND tỉnh này.

Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đối với ông Huỳnh Thành Hiệp, để nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Cần và ông Nguyễn Đức Kiên, để 2 đồng chí này nhận nhiệm vụ mới. Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tự Lực, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Với nhân sự tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng phê chuẩn ông Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Kinh tế - ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn và ông Lý Vinh Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng phê chuẩn chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn đối với: ông Hoàng Công Hàm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và ông Lê Minh Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối với các ông: Dương Thời Giang, vì lý do sức khỏe; Hứa Văn Hạnh, để nghỉ hưu theo chế độ; Nguyễn Văn Thanh, để nhận nhiệm vụ mới. Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Dương Văn Hiền, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Kinh tế đô thị cuối tuần