Nhập khẩu cửa kho tiền phải có giấy phép của NHNN

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 18/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động NK hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của NHNN Việt Nam.

Theo đó, Thông tư này công bố Danh mục hàng hóa kèm theo mã số HS của hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của NHNN, đồng thời hướng dẫn thủ tục cấp phép NK và điều kiện, thủ tục chỉ định DN được phép NK hàng hóa thuộc diện nêu trên.

Cụ thể, cửa kho tiền (Chương 83, Nhóm 3, Phân nhóm 00) là mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa phải có giấy phép NK, với điều kiện phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật do NHNN quy định.

Giấy phép NK cửa kho tiền có hiệu lực trong 6 tháng kể từ ngày cấp.

Ngoài ra, Thông tư 18 cũng quy định về NK hàng hóa theo hình thức chỉ định DN được phép NK, gồm các loại mặt hàng như: Phôi kim loại dung để đúc, dập tiền kim loại; giấy in tiền các loại; mực in tiền; phôi chống giả; máy ép phôi chống giả; máy in tiền; máy đúc, dập tiền kim loại…

Thông tư 18/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2014, thay thế Thông tư số 04/2006/TT-NHNN ngày 03/7/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

Kinh tế đô thị cuối tuần