Nhật Bản: Phóng xạ từ Fukushima phát tán thấp hơn Chernobyl

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lượng chất phóng xạ Cesium hơn 40.000 bq đã được tìm thấy trong đất ở Na Uy, cách nhà máy Chernobyl khoảng 1.700 km. Tại Nhật Bản, lượng Cesium 30.000 bq được phát hiện trong đất tại một số địa điểm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 250 km.

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản ngày 13/3 cho biết chất phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 phát tán với khoảng cách chỉ bằng 1/10 so với phạm vi phát tán chất phóng xạ của sự cố nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào tháng 4/1986.

Bộ trên đã so sánh dữ liệu về các chất phóng xạ phát tán từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 từ tháng 3 đến tháng 11/2011 với dữ liệu được thu thấp trong 3 năm 8 tháng sau khi xảy ra thảm họa Chernobyl.

Theo các dự liệu so sánh, hơn 1,48 triệu bq chất phóng xạ Cesium đã được phát hiện trên 1 m2 đất ở một địa điểm cách nhà máy điện hạt nhân Chernobyl khoảng 250 km. Trong khi đó, khoảng cách này trong sự cố Fukushima 1 nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng 33 km.

Lượng chất phóng xạ Cesium hơn 40.000 bq đã được tìm thấy trong đất ở Na Uy, cách nhà máy Chernobyl khoảng 1.700 km. Tại Nhật Bản, lượng Cesium 30.000 bq được phát hiện trong đất tại một số địa điểm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 250 km.

Các quan chức Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản cho rằng khoảng cách phát tán chất phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl lớn hơn vì nắp lò phản ứng hạt nhân bị thổi bay chứ không giống trường hợp nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần