Quận Hoàn Kiếm: 

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phong trào “Dân vận khéo”

Công Thọ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 13/10, Đảng ủy phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức Ngày hội “Dân vận khéo” và kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 23 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2022).

Tại Ngày hội, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy phát biểu ý kiến chỉ đạo, chúc mừng. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu tại Ngày hội, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Lý Thái Tổ - ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, đặc biệt là hơn 2 năm chịu sự tác động ảnh hưởng rất lớn do hậu quả của đại dịch Covid-19, phường Lý Thái Tổ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tích quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh.

Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng 
Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng 

Trong những thành tích đó, có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận, đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chính quyền.

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dạy “Người Á đông vốn trọng tình cảm, đối với họ một tấm gương sáng còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thực tiễn công tác dân vận trên địa bàn phường đã và đang làm xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Để cổ vũ, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay tạo sức lan toả trong cộng đồng, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường đã chỉ đạo thực hiện và phát động phong trào “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy trao giấy khen cho Tổ dân vận số 3 của phường Lý Thái Tổ
Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy trao giấy khen cho Tổ dân vận số 3 của phường Lý Thái Tổ

Thông qua phong trào thi đua“Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các chiến sỹ lực lượng vũ trang về công tác dân vận, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của phường Lý Thái Tổ được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt phù hợp điều kiện cụ thể và tình hình dịch bệnh. Nhiều hoạt động thi đua đoàn kết, đồng lòng, chung sức phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai; hàng loạt tấm gương, mô hình tốt liên quan đến công tác phòng chống dịch, hỗ trợ đời sống người dân đã xuất hiện, tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng dân cư.

Bí thư Đảng ủy phường Lý Thái Tổ Nguyễn Văn Dũng trao Quyết định Công nhận và thưởng cho 10 tập thể và 03 cá nhân thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” năm 2022
Bí thư Đảng ủy phường Lý Thái Tổ Nguyễn Văn Dũng trao Quyết định Công nhận và thưởng cho 10 tập thể và 03 cá nhân thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” năm 2022

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Nhân dân phường Lý Thái Tổ, hệ thống làm công tác dân vận của phường cần tập trung thực hiện: Một là, để củng cố niền tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền, đòi hỏi hệ thống dân vận của phường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cộng đồng, trước hết là của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội về phát huy vai trò của Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường; để từ đó, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân vận.

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường  Lý Thái Tổ Vũ Bích Hiền trao thưởng cho 12 tập thể có thành tích trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2022
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường  Lý Thái Tổ Vũ Bích Hiền trao thưởng cho 12 tập thể có thành tích trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2022
Phó Bí thư Đảng ủy phường Lý Thái Tổ Phạm Thị Ngà trao thưởng cho 13 tập thể có thành tích trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2022
Phó Bí thư Đảng ủy phường Lý Thái Tổ Phạm Thị Ngà trao thưởng cho 13 tập thể có thành tích trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2022

Hai là, tiếp tục tập trung đổi mới công tác dân vận của chính quyền, đây là nhiệm vụ then chốt có tính quyết định trong những năm tới, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn của phường và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; xây dựng, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12, khóa 13) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bốn là, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở.
Năm là, xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Cán bộ dân vận phải có tác phong gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.