DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nhiều điểm chưa hợp lý về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

13-03-2015 10:52
Kinhtedothi - Ngày 12/3, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND TP do Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Phú Xuyên về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2011 – 2015.
Giao việc chưa gắn với trách nhiệm

Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo huyện cho rằng, việc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách giai đoạn 2011 – 2015 là phù hợp, giúp địa phương phát huy vai trò và tăng tính chủ động trong điều hành ngân sách. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa phù hợp giữa phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân cấp quản lý kinh tế xã hội như: Chỉ tiêu “tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới” được giao cho huyện thực hiện hàng năm, nhưng tỷ lệ vốn hỗ trợ cho công tác này chưa tương ứng với đề án của đơn vị được phê duyệt; chỉ tiêu dân số sử dụng nước sạch được giao cho huyện 38,2%, nhưng TP chưa kịp thời đầu tư xây dựng mới các nhà máy nước sạch nên mới đạt 28,4%... Về định mức phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn phân cấp của huyện còn thấp: 80 tỷ đồng/năm chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng, phát triển của địa phương...

Từ thực tế này, huyện kiến nghị HĐND TP điều chỉnh mức chi cho các tổ chức đoàn thể, sự nghiệp giáo dục... Đề xuất điều chỉnh tỷ lệ nguồn thu từ tiền sử dụng đất với loại đất có diện tích trên 5.000m2 để huyện được hưởng 100%, tạo nguồn hỗ trợ các xã đầu tư xây dựng nông thôn mới, phát triển làng nghề...

Phó Chủ tịch HĐND Lê Văn Hoạt cho rằng, cần rà soát lại kỹ lưỡng các vấn đề liên quan để chuẩn bị cho giai đoạn ngân sách mới được triển khai thực hiện tốt hơn. Điều quan trọng là khi giao việc phải rõ và hợp lý, giao việc phải gắn với giao tiền và giao việc, giao tiền phải gắn với giao trách nhiệm và tính chủ động của các địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị huyện Phú Xuyên trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách đúng kế hoạch 2015, có giải pháp để sử dụng hiệu quả từ nguồn thu quỹ đất công, hoa lợi công sản và nguồn thu từ quỹ đất. Tập trung vào việc đánh giá những bất cập trong phân cấp quản lý kinh tế - xã hội với từng lĩnh vực cụ thể như y tế, nông nghiệp, giao thông đô thị... để đề xuất, kiến nghị TP có giải pháp khắc phục.

Phân cấp cần triệt để hơn

Cùng ngày, làm việc với Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND TP do Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Nguyễn Văn Nam dẫn đầu, lãnh đạo huyện Quốc Oai và quận Thanh Xuân cũng đánh giá việc phân cấp là hợp lý, nhưng vẫn còn những điểm không phù hợp trong phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai nêu thực tế: Việc đưa các trung tâm y tế, các trạm y tế, các đội thanh tra xây dựng về TP quản lý là chưa phù hợp, gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Về thu tiền sử dụng đất, tỷ lệ điều tiết ngân sách TP là 70%, huyện là 30% như ở Quốc Oai hiện nay không khuyến khích được chính quyền xã, thị trấn khai thác nguồn thu từ đất. Nhiều lĩnh vực như quản lý các tuyến đường, di tích, các công trình thuỷ lợi... chưa hề xây dựng được danh mục để phân cấp quản lý, gây khó khăn cho công tác quản lý ở cơ sở. Việc phân cấp còn xảy ra tình trạng giao việc nhưng không giao tiền, như nhiều di tích được xếp hạng quốc gia giao cho cấp huyện quản lý, nhưng ngân sách huyện hạn chế không thể đảm bảo việc trùng tu tôn tạo...

Mặc dù là địa phương tự cân đối thu chi, nhưng quận Thanh Xuân cũng nằm trong tình trạng “thu nhiều nhưng vẫn thiếu tiền chi” do phân cấp. Phó Chủ tịch UBND quận Lưu Tất Thắng cho biết: So với năm 2011 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015), dân số trên địa bàn quận đã tăng nhanh, nhưng chi cho các sự nghiệp an ninh, quốc phòng, y tế... vẫn áp dụng theo đầu dân số năm 2011 nên rất khó khăn cho ngân sách quận. Đối với chi cho sự nghiệp giáo dục, cơ cấu chi theo tỷ lệ 75/25 cũng bị phá vỡ do số lượng học sinh tăng kéo theo giáo viên tăng lên từng năm, nên hàng năm đều phải bù chênh lệch chi khác. Vốn được phân cấp trong đầu tư vẫn gặp khó khăn, chưa thể đáp ứng được tốc độ đô thị hoá, hạ tầng kỹ thuật và xã hội cần được đầu tư mới. Quận Thanh Xuân cũng đề nghị TP nâng tỷ lệ % quận được hưởng trong khoản thu về tiền sử dụng đất; xem xét nâng định mức chi ngân sách biên chế cho phù hợp với tình hình thực tế khi thực hiện nhiệm vụ...

Ghi nhận những kiến nghị nêu trên, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Nguyễn Văn Nam đề nghị các địa phương rà soát, chủ động đề xuất các vấn đề gắn với đặc thù của địa phương về phân cấp kinh tế - xã hội, đề xuất định mức để thực hiện nhiệm vụ chi. Quan điểm chung là cấp nào thực hiện tốt thì giao cho cấp đó thực hiện, đã phân cấp thì phải giao toàn quyền và cơ chế tự chịu trách nhiệm. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với quận, huyện để cùng thực hiện việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi hiệu quả.
TAG: