Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (9/11).

 
Theo Bộ Tư pháp, qua đánh giá kết quả 5 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên phạm vi cả nước cho thấy, Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, được thực hiện đồng bộ, thống nhất; huy động được sự tham gia, phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của toàn dân; góp phần quan trọng trong chuyển biến ý thức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật.
Để Ngày Pháp luật năm 2019 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019.
Cùng đó, phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt…
Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã ký Quyết định ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019. Kế hoạch đã xác định cụ thể các hoạt động nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.