NHNN yêu cầu báo cáo tình hình huy động và cho vay vốn bằng vàng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 10/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn khẩn số 1962/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo tình hình huy động và cho vay vốn bằng vàng.

KTĐT - Ngày 10/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn khẩn số 1962/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo tình hình huy động và cho vay vốn bằng vàng.

Ngày 1/3/2011, NHNN đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
 
Theo đó, Thống đốc NHNN đã yêu cầu các TCTD thực hiện huy động và cho vay bằng vàng theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010, giảm mạnh huy động và cho vay bằng vàng.
 
Để có cơ sở thực tế đánh giá, sửa đổi cơ chế huy động và cho vay vốn bằng vàng của TCTD, NHNN yêu cầu các TCTD báo cáo NHNN về tình hình thực hiện huy động và cho vay vốn bằng vàng tại TCTD; tình hình thực hiện số vốn đã huy động bằng vàng chuyển đổi thành tiền và tất toán chậm nhất là ngày 30/6/2011; Đồng thời, cung cấp số liệu theo các biểu mẫu do NHNN yêu cầu.
 
Các TCTD gửi báo cáo và số liệu cho Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) trước ngày 16/3/2011.