Những bộ Luật mới tác động đến doanh nghiệp xây dựng - bất động sản

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 1/1/2021 nhiều bộ Luật mới được sửa đổi, bổ sung có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp và thị trường bất động sản. Dưới đây là những điểm mới nổi bật của những bộ luật này.

Cụ thể, Luật chứng khoán, một số quy định mới nổi bật gồm: Thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Theo quy định tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Nhiều bộ luật được sửa đổi, bổ sung có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp xây dựng - bất động sản. (Ảnh: Doãn Thành).
Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam gồm: Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên lưu ký; Thành viên bù trừ là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên bù trừ.
Bổ sung hành vi bị cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đơn cử như: Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng; Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán; Đồng thời, Luật chứng khoản cũng quy định rõ việc phải niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn sau khi kết thúc đợt chào bán và Công ty đại chúng chỉ được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nếu có lãi.
Luật Đầu tư 2020 có những nội dung mới đáng chú ý, gồm: Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ; số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm còn 227; bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư; thêm hình thức ưu đãi đầu tư; ban hành Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài; chỉ còn 4 trường hợp NĐT không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.
Luật Doanh nghiệp 2020, bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng; thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp; rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021; thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước.
Luật Xây dựng sửa đổi 2020, quy định 9 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng; Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày; Xây nhà ở tại nông thôn dưới 7 tầng không phải xin giấy phép xây dựng; Một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được sửa đổi; và nhiều điểm mới quy định về cấp giấy phép xây dựng...
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020, thu hẹp các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP. Theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 thì lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP đã thu hẹp chỉ còn 5 lĩnh vực sau: Giao thông vận tải; Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực; Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải; Y tế, giáo dục - đào tạo; Hạ tầng công nghệ thông tin.
Điểm đáng chú ý của Luật đầu tư công là từ năm 2021 dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT; Quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư công. Cụ thể: việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư. Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng trong đầu tư theo phương thức PPP như sau: Đấu thầu rộng rãi; Đàm phán cạnh tranh; Chỉ định nhà đầu tư; Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.