Những dự báo kinh tế Mỹ năm 2012 và 2013

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngân hàng Morgan Stanley là một trong những tổ chức đầu tiên công bố một dự báo toàn cảnh về kinh tế thế giới trong đó có kinh tế Mỹ trong hai năm tới.

Khi thời điểm cuối năm 2011 đang đến gần, giới phân tích thế giới bắt đầu đưa ra các dự báo cho năm 2012.

Ngân hàng Morgan Stanley là một trong những tổ chức đầu tiên công bố một dự báo toàn cảnh về kinh tế thế giới trong đó có kinh tế Mỹ trong hai năm tới.

Dưới đây là 12 dự báo về kinh tế Mỹ năm 2012 và 2013 trong kịch bản dự báo trung tính của Morgan Stanley mà trang tin Business Insider trích dẫn.

1. Tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ không thực sự khởi sắc cho tới năm 2014

Dự báo của Morgan Stanley về mức tăng trưởng GDP Mỹ:

2011:  1,8%

2012:  2,2%

2013:  1,8%

2014 - 2018:  2,7%

2. Tiêu dùng sẽ là chìa khóa đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ, nhưng hoạt động này sẽ tăng trưởng chậm trong những năm tới

Dự báo của Morgan Stanley về tăng trưởng chi tiêu dùng cá nhân ở Mỹ:

2011:  2,3%

2012:  1,9%

2013:  1,4%

3. Chi tiêu chính phủ sẽ là một rào cản đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ

Dự báo của Morgan Stanley về tăng trưởng chi tiêu chính phủ của Mỹ:

2011:  -1,9%

2012:  -0,8%

2013:  -1,3%

4. Chi tiêu của các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng với tốc độ cao, nhưng chậm dần

Dự báo của Morgan Stanley về tăng trưởng chi tiêu của các doanh nghiệp ở Mỹ:

2011:  8,7%

2012:  6,9%

2013:  5,3%

5. Một thông tin tốt lành là đầu tư vào lĩnh vực nhà ở được dự báo sẽ chạm đáy

Dự báo của Morgan Stanley về tăng trưởng đầu tư vào thị trường nhà ở tại Mỹ:

2011:  -2,1%

2012:  1,7%

2013:  3,4%

6. Nền kinh tế toàn cầu giảm tốc sẽ được phản ánh trong sự đi xuống của tốc độ tăng trưởng các hoạt động thương mại

Dự báo của Morgan Stanley về tăng trưởng thương mại của Mỹ:

Xuất khẩu

2011:  6,7%

2012:  4,6%

2013:  4,8%

Nhập khẩu

2011:  4,7%

2012:  2,4%

2013:  2,2%

7. Lạm phát được dự báo sẽ giảm tốc do sự đi xuống của giá thực phẩm và nhiên liệu

Dự báo của Morgan Stanley về tăng CPI của Mỹ:

2011:  3,2%

2012:  2,1%

2013:  1,8%

Dự báo về tăng CPI lõi:

2011:  1,7%

2012:  2,3%

2013:  2,2%

8. Tuy nhiên, thị trường việc làm sẽ không cho thấy những tín hiệu về sự khởi sắc

Dự báo của Morgan Stanley về tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ:

2011:  9,0%

2012:  8,9%

2013:  8,9%

9. Thu nhập của người dân Mỹ sẽ không tăng kịp với lạm phát

Dự báo của Morgan Stanley về tăng trưởng thu nhập khả dụng của người Mỹ:

2011:  0,9%

2012:  1,6%

2013:  1,3%

10. Tỷ lệ tiết kiệm sẽ giảm nhẹ

Dự báo của Morgan Stanley về tỷ lệ tiết kiệm cá nhân của người Mỹ:

2011:  4,3%

2012:  4,0%

2013:  4,0%

11. Nợ chính phủ Mỹ sẽ trở thành một gánh nặng ngày càng lớn

Dự báo của Morgan Stanley về tỷ lệ nợ công/GDP của Mỹ:

2011:  98,1%

2012:  100,7%

2013:  103,0%

12. Mặc dù vậy, Washington sẽ không phải trả lãi suất cao để vay vốn

Dự báo của Morgan Stanley về lãi suất của Mỹ:

Lãi suất cơ bản đồng USD do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ  (FED) áp dụng:

2011:  0,125%

2012:  0,125%

2013:  0,125%

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm:

2011:  2,00%

2012:  2,25%

2013:  2,25%