Những giải pháp mới trong xử lý chất thải đô thị

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Viện Khoa học & Kỹ thuật Môi trường vừa tổ chức hội thảo về "Xử lý chất thải và thu hồi tài nguyên - giải pháp bền vững cho các đô thị Việt Nam".

Theo đó, các nhóm nghiên cứu đã giới thiệu nhiều giải pháp xử lý chất thải, nước đen, nước xám... để tái sử dụng cho một số nhu cầu cấp nước đô thị và bổ cập an toàn cho nguồn tiếp nhận. Kết quả bước đầu cho thấy, xử lý sinh học kỵ khí kết hợp bùn và rác hữu cơ ở chế độ lên men nóng hứa hẹn giải quyết vấn đề rác thải và bùn hiện nay ở các đô thị. Các giải pháp phù hợp, thích ứng linh hoạt với điều kiện đặc thù của đô thị Việt Nam cần sớm lồng ghép vào quy hoạch đô thị và môi trường để đạt hiệu quả cao về kinh tế, kỹ thuật và môi trường.