Những người giữ lửa cho làng nghề dát vàng bạc Kiêu Kỵ

Bích Hời - Trần Long - Huy Hoàng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Thời gian qua, trong điều kiện nền kinh tế gặp kho khăn do dịch bệnh Covid-19, nghề dát vàng bạc Kiêu Kỵ cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những người làm nghề dát vàng bạc ở Kiêu Kỵ đã không ngừng nâng cao tay nghề, mở rộng các sản phẩm.