Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng khóa XII

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Tại Hội nghị lần 14, Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.