Nợ phải trả công ty mẹ Sông Đà vượt 12.000 tỷ, chuẩn bị IPO

Theo Vneconomy
Chia sẻ

Tổng công ty Sông Đà vừa công bố báo cáo kinh doanh năm 2016 công ty mẹ. Theo đó, năm 2016, doanh thu công ty mẹ Tổng công ty Sông Đà đạt 2.949 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức doanh thu 7.212 tỷ đồng của năm 2015.

Tổng công ty Sông Đà trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
Giá vốn kinh doanh chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu, nhờ có thu nhập từ hoạt động tài chính, nên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Tổng công ty Sông Đà đạt 112 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của công ty mẹ Sông Đà giảm 1.260 tỷ xuống còn 15.032 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả lên tới 12.360 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ cấu nợ của công ty mẹ Tổng công ty sông Đà chủ yếu là nợ ngắn hạn với 6.715 tỷ đồng, gồm chi phí phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước, trong khi vay và nợ thuê ngắn hạn là 2.449 tỷ đồng.
Nợ dài hạn lên tới 5.645 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay tài chính dài hạn với khoảng 4.481 tỷ đồng.
Hoạt động đầu tư của công ty mẹ Sông Đà cũng không hiệu quả khi ghi nhận khoản lỗ 514 tỷ năm 2016.
Báo cáo quản trị doanh nghiệp cũng nghi nhận mức thu nhập của loạt lãnh đạo tập đoàn. Theo đó, thu nhập cao nhất trong dàn lãnh đạo thuộc về ông Lê Văn Tốn - Thành viên Hội đồng quản trị đạt 641 triệu đồng/năm, bình quân 70,8 triệu đồng/tháng.
Ông Dương Khánh Toàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thu nhập 569 triệu đồng/năm, bình quân 47,5 triệu đồng/tháng. Ông Hồ Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc có thu nhập 520 triệu đồng/năm, bình quân 43,4 triệu đồng/tháng.
Các thành viên Hội đồng quản trị khác là Nguyễn Doãn Hành, Nguyễn Kim Tới có thu nhập lần lượt ở mức 432 triệu đồng/năm và 447 triệu đồng/năm.
Tổng công ty Sông Đà là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Bộ Xây dựng. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua kế hoạch cổ phần hoá của Tổng công ty Sông Đà. Theo đó, công ty có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm do Bộ Xây dựng quy định.
Tổng công ty sẽ thực hiện IPO với việc đấu giá công khai 18,82% vốn điều lệ, bán cho nhà đầu tư chiến lược 30%. Sau cổ phần hoá là Nhà nước sẽ nắm dưới 50% vốn tại đây.