"Nóng" vị trí quản lý

Chia sẻ

KTĐT - Theo một nghiên cứu gần đây của Navigos Group, trong ba quý đầu năm 2010, nhân lực kế toán - tài chính xếp thứ ba trong số năm bộ phận chức năng có nhu cầu tuyển dụng cao nhất cho các vị trí điều hành.

KTĐT - Theo một nghiên cứu gần đây của Navigos Group, trong ba quý đầu năm 2010, nhân lực kế toán - tài chính xếp thứ ba trong số năm bộ phận chức năng có nhu cầu tuyển dụng cao nhất cho các vị trí điều hành.

Cụ thể, trong tổng số nhu cầu về nhân lực kế toán, tài chính, 25% là nhu cầu tuyển cho các vị trí giám đốc và quản lý tài chính, 4% cho vị trí kiểm soát viên tài chính,  38% cho vị trí kế toán trưởng và chuyên viên kế toán là 33%.

Nếu phân chia theo nhu cầu tuyển dụng của từng ngành, nghiên cứu của Navigos Group cho thấy ngân hàng và các công ty tài chính có nhu cầu về nhân lực kế toán/tài chính cao nhất chiếm 46% trong tổng số nhu cầu về nhân lực kế toán, tài chính trong ba quý đầu năm nay, tiếp theo là các công ty thương mại, dịch vụ với 32% và nhu cầu đối với các công ty trong ngành sản xuất, cơ khí, xây dựng là 22%.

Tại cuộc hội thảo "Nhân sự tài chính kế toán trong năm 2010” được Navigos Group tổ chức tại Hà Nội ngày 19/10, bà Nguyễn Thị Vân Anh, giám đốc điều hành công ty này cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây đã cho thấy vai trò và tầm ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo tài chính trong việc giúp doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn.

Ngoài ra, hiện các chuyên viên kế toán - tài chính cũng không phải chỉ là người chỉ nắm vai trò giữ sổ sách kế toán, kiểm soát tiền mặt cho công ty, họ còn đóng vai trò đối tác chiến lược của doanh nghiệp, có trách nhiệm khởi xướng và quyết định việc tái cơ cấu kinh doanh, phát triển các mô hình tài chính và phân tích dự báo tài chính và các công việc chiến lược quan trọng khác.