Ôn tập tuyển sinh vào lớp 10: Không cắt xén, dồn ép chương trình

Trần Oanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 29/10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản về việc thực hiện tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh (HS) trong năm học 2018 – 2019 cấp THCS.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện và thị xã tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối học kỳ gồm các câu hỏi và bài tập theo 4 mức độ.

Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, đảm bảo Dạy thực chất – Học thực chất – Đánh giá thực chất, Trưởng phòng GD&ĐT các địa phương chỉ đạo các trường THCS tiếp tục thực hiện đúng, đủ Kế hoạch dạy học đã được phê duyệt phù hợp với Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ, Sở GD&ĐT. Các trường tổ chức những hoạt động ngoài giờ lên lớp theo Kế hoạch năm học, tuyệt đối không cắt xén, dồn ép chương trình.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý, các trường thực hiện nghiêm túc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 về dạy học và kiểm tra, đánh giá; tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối học kỳ gồm các câu hỏi và bài tập theo 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao). Các Phòng GD&ĐT nghiên cứu kỹ ma trận đề, minh họa để phục vụ cho đổi mới phương pháp tuyển sinh lớp 10 từ năm học 2019 - 2020. Đối với việc tổ chức ôn tập phục vụ đổi mới thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, các trường và tổ nhóm bộ môn xây dựng kế hoạch ôn tập cho HS, quan tâm đến HS có học lực yếu kém. Các trường hướng dẫn ôn tập cho HS phải bám sát chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng và chú ý phân hóa các đối tượng theo học lực để hướng dẫn ôn tập, rèn kỹ năng làm bài. Đồng thời, hướng dẫn HS tự học, tự ôn tập với ôn theo nhóm và ôn tập trung cả lớp, tránh học lệch, học tủ… Các nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thống nhất với HS và cha mẹ HS để sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo sức khỏe cho HS.

Các trường kết hợp tự kiểm tra, đánh giá của HS với kiểm tra, đánh giá của nhóm, lớp và toàn trường. Trong đó, chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập để điều chỉnh phù hợp. Việc tổ chức dạy thêm, học thêm (nếu có) để phục vụ ôn tập phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND TP và Công văn số 2692/SGDĐT – GDPT ngày 16/7/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội. Đặc biệt, phải đảm bảo tính tự nguyện của HS và hiệu quả của nội dung dạy học.

Để chuẩn bị cho đổi mới thi tuyển sinh vào 10, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong Hội đồng giáo dục, HS, cha mẹ HS về những đổi mới trong phương thức tuyển sinh với hình thức thi tuyển theo Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 của UBND TP, lưu ý một số nội dung tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên.