Ông Hồ Đức Phớc giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo kết quả kiểm phiếu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hồ Đức Phớc (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An) trúng cử chức vụ này với 417/485 phiếu hợp lệ (chiếm 84,41% tổng số ĐB Quốc hội) tán thành.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
Chiều nay, 5/4, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, 5 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.
Kết quả kiểm phiếu do ông Huỳnh Văn Tí (đoàn Bình Thuận) - Trưởng ban kiểm phiếu công bố cho thấy: Tổng số đại biểu là 494, số phiếu phát ra là 485, số phiếu thu về là 485. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ông Hà Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc với 474/485 phiếu hợp lệ (chiếm 95,95% ĐB Quốc hội) tán thành.

 Thượng tướng Võ Trọng Việt - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh với 458/484 phiếu hợp lệ (chiếm 92,71% ĐB Quốc hội) tán thành.

Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách với 447/484 phiếu hợp lệ (chiếm 90,49% ĐB Quốc hội) tán thành.

Bà Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp với 414/485 phiếu hợp lệ (83,81% ĐB Quốc hội) tán thành.

Bà Nguyễn Thúy Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội với 334/485 phiếu hợp lệ (chiếm 67,61% ĐB Quốc hội) tán thành.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng với 296/484 phiếu hợp lệ (chiếm 59,92% ĐB Quốc hội) tán thành.

Về chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hồ Đức Phớc (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An) trúng cử chức vụ này với 417/485 phiếu hợp lệ (chiếm 84,41% tổng số ĐB Quốc hội) tán thành.

Sau khi nghe kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 5 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội với số phiếu lần lượt là 452/455 (91,50% tổng số ĐB Quốc hội) và 452/454 (91,50% tổng số ĐB Quốc hội) tán thành.