Ông Lê Hồng Sơn được phân công phụ trách, điều hành UBND TP Hà Nội

Trần Long
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội vừa có Thông báo số 782-TB/TU ngày 7/6/2022 về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND TP Hà Nội.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND TP Hà Nội.

Theo nội dung Thông báo số 782-TB/TU, để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thống nhất phân công đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP nhiệm kỷ 2021 2026 và Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Hồng Sơn thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND TP, Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội.

Đồng chí Chu Ngọc Anh có trách nhiệm bàn giao công việc cho đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP theo quy định, hoàn thành trong ngày 7/6/2022.