Ông Nguyễn Hoàng Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/11, Sở Giao thông vận tải Hà Nội công bố các Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo vào Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị, và đổi tên thành Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội; Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội.

 Giám đốc Sở Giao thông vận tải Vũ Văn Viện phát biểu tại lễ công bố
Tại lễ công bố, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 25/2/2016 cùa Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc như: Chỉ đạo chuyển giao 5 Ban Quản lý dự án trực thuộc sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; chuyển giao Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe sang Tổng Công ty Vận tải Hà Nội quản lý; sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn nghiên vụ Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong đơn vị.

Việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo vào Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị và đổi tên thành Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng là nội dung quan trọng để triển khai đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
 Giám đốc Sở Giao thông vận tải chúc mừng ban lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, ông Vũ Văn Viện chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chúc mừng Ban Giám đốc Trung tâm đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề.

Với chức năng tham mưu giúp Sở trong công tác quản lý về giao thông công cộng trên địa bàn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải yêu cầu Ban Giám đốc Trung tâm khẩn trương bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm; Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm... Trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy cần thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn chi bộ và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người iao động cùa Trung tâm

Tổ chức rà soát việc thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020, chuẩn bị kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả vận tải hành khách công cộng năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quyết định, ông Nguyễn Hoàng Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội; 3 Phó Giám đốc là các ông/bà: Thái Hồ Phương, Ngô Anh Tú, Trần Thị Phương Thảo.