Ông Nguyễn Thanh Tịnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ

Vân Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 14/11, HĐND Quận Tây Hồ khóa VI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp thứ 8 - Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Kỳ họp có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Tại kỳ họp này, HĐND quận Tây Hồ đã quyết nghị kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND quận và các ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét, phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung dự toán chi năm 2022; Phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH, đảm bảo những vấn đề dân sinh trên địa bàn quận; làm căn cứ để xem xét, phê duyệt cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của quận Tây Hồ.

Các đại biểu HĐND quận Tây Hồ bỏ phiếu kiện toàn các chức danh chủ chốt.
Các đại biểu HĐND quận Tây Hồ bỏ phiếu kiện toàn các chức danh chủ chốt.

Tại kỳ họp này, thực hiện các quyết định về công tác cán bộ của Công an TP và Ban Thường vụ Quận ủy, HĐND quận đã quyết nghị về việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND quận, miễn nhiệm 1 ủy viên UBND quận do chuyển công tác và 3 ủy viên UBND quận.

Với sự đồng tình nhất trí cao, HĐND quận đã bầu ông Nguyễn Thanh Tịnh - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND quận; Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND quận đối với các đồng chí Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Công an quận; Trần Thị Hương - Trưởng phòng Giáo dục quận; Thẩm Ngọc Trung - Trưởng phòng Y tế quận.

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá toàn diện về các nội dung trình tại kỳ họp. Trong đó, thống nhất thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách quận Tây Hồ nhằm đảm bảo cân đối ngân sách, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, cũng như phát sinh, đột xuất khác do T.Ư, TP giao trong năm 2022.

Đồng thời, thông qua 3 Nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư công năm 2022 và cả giai đoạn 2021 – 2025, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI đã đề ra.

Lãnh đạo TP và quận Tây Hồ tặng hoa chúc mừng các đồng chí được HĐND quận bầu giữ các chức vụ mới.
Lãnh đạo TP và quận Tây Hồ tặng hoa chúc mừng các đồng chí được HĐND quận bầu giữ các chức vụ mới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị, ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND quận và UBND quận khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND TP phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND quận theo quy định.

Đề nghị UBND quận thực hiện phân công nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh phù hợp với năng lực sở trường tạo sự vận hành thông suốt của UBND quận; các đồng chí mới được bầu bổ sung Ủy viên UBND quận sớm nắm bắt công việc, khắc phục khó khăn, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề nghị cơ quan, đơn vị và các vị đại biểu HĐND quận tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nhất là nội dung Nghị quyết của HĐND quận đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả nghị quyết mà HĐND quận vừa ban hành. Đặc biệt là đối với những dự án mới được điều chỉnh, cập nhật theo đề xuất của Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo quận Tây Hồ.

Bí Quận ủy Tây Hồ cũng đề nghị UBND quận khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND phường xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND quận thông qua; Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.