Petrolimex phấn đấu đạt doanh thu trên 350.000 tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Petrolimex.

Theo đó, đến năm 2015, doanh thu đạt 358.752 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu đạt 7,24 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu (tái xuất) 1,05 tỷ USD; sản lượng xăng dầu các loại tiêu thụ đạt 10,51 triệu tấn, m3, lợi nhuận trước thuế đạt 4.468 tỷ đồng.
 
Trong giai đoạn này, Petrolimex tập trung đầu tư hệ thống kho cảng tiếp nhận tại các Công ty xăng dầu B12 (miền Bắc), Công ty Xăng dầu khu vực 5 (miền Trung), Công ty Xăng dầu khu vực 2 (miền Nam); đồng thời hoàn thiện hệ thống các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn quốc.

Tổng giá trị đầu tư hạ tầng kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn này là 4.182 tỷ đồng; đầu tư vào dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong là 4.987 tỷ đồng.