Petrovietnam chủ động dự báo, triển khai các giải pháp ứng phó về giá dầu

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa có Chỉ thị về việc tăng cường công tác dự báo, xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với khủng hoảng chính trị và giá dầu.

Trước diễn biến căng thẳng giữa Nga - Ukraina, để đảm bảo mục tiêu sản xuất, kinh doanh ổn định, hạn chế rủi ro, góp phần vào sự phát triển bền vững, Petrovietnam sẽ thực hiện quyết liệt nhiều nội dung trọng tâm.

Nhập dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Nhập dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo đó, khẩn trương và chủ động đánh giá mức độ ảnh hưởng do tác động chính trị giữa Nga – Ukraina, tác động của các lệnh cấm vận với Nga đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của đơn vị, những tác động tích cực, tiêu cực có thể xảy ra để xây dựng giải pháp.

Rà soát các hợp đồng dầu khí có liên quan đến đối tác, nhà thầu chịu tác động từ xung đột chính trị trên thế giới hiện nay để có những giải pháp ứng phó phù hợp. Đồng thời đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét có chủ trương cụ thể để triển khai thực hiện các phương án, giải pháp phù hợp với thực tế.

Petrovietnam sẽ rà soát các hợp đồng dầu khí có liên quan để có giải pháp phù hợp.
Petrovietnam sẽ rà soát các hợp đồng dầu khí có liên quan để có giải pháp phù hợp.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, cập nhật tình hình cung – cầu, tồn kho của thế giới và trong nước trước biến động của thị trường, đồng thời đánh giá các rủi ro liên quan tới các hoạt động sản xuất kinh doanh để có phương án sản xuất, nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ tối ưu nhất, đánh giá nhu cầu cụ thể về khí, LPG, than nguyên liệu cho sản xuất phân bón và có giải pháp bảo đảm cho đầu vào sản xuất.

Bám sát biến động tỷ giá, lãi suất đặc biệt trong giai đoạn hiện nay để quản trị dòng tiền đảm bảo linh hoạt, hiệu quả và thông suốt đáp ứng tốt nhất cho hoạt động SXKD và đầu tư trong toàn Tập đoàn. Rà soát, cập nhật, danh mục đầu tư để làm cơ sở cân đối nguồn lực, xác định đối tác tham gia đầu tư cụ thể, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư đã và đang triển khai thực hiện. Xây dựng các phương án để hạn chế tối đa những rủi ro, chi phí phát sinh trong đầu tư do ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực từ tình hình địa chính trị và giá nguyên vật liệu gia tăng.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong toàn Tập đoàn cần chia sẻ thông tin, nguồn lực, tăng cường liên kết chuỗi giá trị nhằm tận dụng tối đa nguồn lực đầu tư với mục tiêu đón đầu xu thế, phát triển bền vững, liên kết toàn diện, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ dầu khí.