Phân bổ 6 tỷ đồng cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phân bổ 6 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2014 cho dự án Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (Chương trình PforR).

Trong đó: Kinh phí thực hiện hợp phần 3 (nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát đánh giá và quản lý chương trình) 4,5 tỷ đồng; hoàn trả kinh phí ứng trước kế hoạch thực hiện hợp phần 3 đã giao tại Quyết định số 7215/QĐ-UBND ngày 2/12/2013 của UBND TP 1,5 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận vốn vay Ngân hàng Thế giới giải ngân cho Chương trình và chuyển tiền cho các đơn vị thực hiện các hợp phần của Chương trình theo quy định.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ và được phân bổ kinh phí trên có trách nhiệm phân bổ dự toán chi cho các đơn vị trực thuộc theo quy định; sử dụng kinh phí đúng mục đích, thực hiện thanh quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định hiện hành.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tính đến hết năm 2013 tỷ lệ dân số nông thôn thành phố Hà Nội được sử dụng nước hợp vệ sinh là 91,56% trong đó có 35,26% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; tỷ lệ dân số nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh là 77,18%.

Từ nguồn vốn của Chương trình PforR, trong năm 2013 Sở Nông nghiệp và PTNT đã lập và trình UBND thành phố 06 công trình cấp nước sạch xã, liên xã; cải tạo, xây mới 06 công trình vệ sinh và nước sạch tại 06 trường học thuộc xã thuộc xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm và xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, vận động để người dân nông thôn tích cực hưởng ứng phòng trào giữ gìn môi trường; đã có 2378 nhà tiêu hợp vệ sinh được xây mới, đạt 102,5% kế hoạch và có 69.523 người được hưởng lợi từ “xã vệ sinh toàn xã”, đạt 178,76% kế hoạch.

Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay WB là một dự án mới được Ngân hàng Thế giới áp dụng thử nghiệm lần đầu tiên ở Việt Nam. Từ kết quả đạt được của Chương trình, Thành phố Hà Nội sẽ phấn đấu để hoàn thành thành tốt các mục tiêu của Chương trình nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân khu vực nông thôn.