Phân bổ nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

Theo Báo Hải quan
Chia sẻ Zalo

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phân bổ nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu năm 2017.

Theo Tổng cục Thuế, ngày 23/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 326/2016/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó có nội dung hướng dẫn như sau:

“Thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước trên cơ sở sản lượng xăng, dầu trong nước sản xuất, bán ra trong kỳ kế hoạch so với sản lượng xăng, dầu kế hoạch do doanh nghiệp đầu mối bán ra. Tỷ lên (%) giữa sản lượng xăng dầu sản xuất, bán ra trong nước năm 2017 so với tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ trên thị trường năm 2017 là 37,2%; thực hiện phân chia số thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo tỷ lệ điều tiết do Quốc hội quyết định; tỷ lệ (%) xăng dầu nhập khẩu năm 2017 so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường năm 2017 là 62,8%, thực hiện điều tiết 100% số thu về ngân sách Trung ương”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hạch toán phân bổ nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu năm 2017 giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo đúng quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần