Phân bổ vốn đầu tư công cần căn cứ vào thực trạng

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ ra rằng, việc phân bổ vốn đầu tư công cần căn cứ vào thực trạng, ví dụ như ở lĩnh vực giao thông có vùng, có địa phương giao thông rất thuận tiện, rất được đầu tư...

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 45, chiều 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.
10 nguyên tắc chung về phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 
Báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, về căn cứ, thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 20 và khoản 1 Điều 27 của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư công, để phục vụ cho công tác xây dựng và thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành thay thế cho Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH ngày 28 tháng 8 năm 2015 về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020.
 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo một số nội dung
Về mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết, Bộ trưởng cho biết, việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 là cần thiết, phù hợp với căn cứ pháp lý và tình hình thực tiễn, nhằm mục đích tăng cường hơn nữa hiệu quả, tính công khai, minh bạch của công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN, làm căn cứ cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên quan điểm tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; kế thừa các ưu điểm kết hợp với khắc phục những tồn tại, hạn chế của Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Về một số nội dung chính dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng cho biết, dự thảo Nghị quyết thống nhất phân loại 13 ngành lĩnh vực theo quy định của Luật NSNN; Quy định 10 nguyên tắc chung về phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước bám sát quy định của Luật Đầu tư công; Đối với việc phân bổ vốn ngân sách trung ương (phần vốn trong nước), dự thảo Nghị quyết quy định dành tối đa không quá 30% tổng số vốn ngân sách trung ương để bổ sung có mục tiêu cho địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; Việc phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo nguyên tắc; Đối với vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc bố trí đủ vốn theo dự án, đúng cam kết với các nhà tài trợ; Đối với vốn cân đối ngân sách địa phương, dự thảo Nghị quyết quy định lấy phương án phân bổ năm 2021 của Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2020-2022 làm căn cứ xác định tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương và số bổ sung từ ngân sách trung ương cho các địa phương giai đoạn 2021-2025.
Quan điểm phân bổ đầu tư công cần phải tiếp tục nghiên cứu và làm rõ thêm
Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, theo quy định của Luật Đầu tư công, việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định. Điểm a Khoản 5 Điều 20 Luật Ngân sách nhà nước quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước. Do vậy, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến.
Về sự cần thiết, đa số ý kiến cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành quy định về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
Trên cơ sở những ý kiến thẩm tra, Ủy ban Tài chính - Ngân sách xin kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến để ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Đồng thời giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy định.
Cho ý kiến tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ ra rằng, việc phân bổ vốn đầu tư công cần căn cứ vào thực trạng, ví dụ như ở lĩnh vực giao thông có vùng, có địa phương giao thông rất thuận tiện, rất được đầu tư; tuy nhiên có địa phương còn rất nhiều khó khăn. Do đó, trong nguyên tắc, quan điểm phân bổ đầu tư công cần phải tiếp tục nghiên cứu và làm rõ thêm.
Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị cần lấy thêm ý kiến chuyên gia và ý kiến địa phương về một số nội dung của Nghị quyết. Bên cạnh đó, việc phân loại ngành, lĩnh vực phải phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước, nếu dồn từ hơn 20 lĩnh vực xuống còn 13 lĩnh vực cũng cần phải rà soát kỹ, đồng thời tập trung đầu tư cho lĩnh vực biển, đảo, biên giới và thủy lợi.
Kết luận một số nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết cần có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; đề nghị các cơ quan hữu quan quan rà soát lại các lĩnh vực đầu tư công; thu gọn đầu tư, tăng cường xã hội hóa. Đồng thời, nguyên tắc phân bổ phải bám vào Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các luật có liên quan. Giao Ủy ban Tài chính- Ngân sách phối hợp với các Ủy ban có liên quan tiếp thu ý kiến tại Phiên họp này, hoàn thiện báo cáo tiếp thu giải trình và dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 45B./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần