Phân công chuẩn bị 6 dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ

KTĐT - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chuẩn bị và trình UBTVQH Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 66/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

KTĐT - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chuẩn bị và trình UBTVQH Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 66/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Chuẩn bị cho phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra từ ngày 15/3 đến 21/3/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phân công nhiệm vụ cho các Bộ chuẩn bị, trình 6 Dự án Luật, 2 Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chuẩn bị và trình UBTVQH Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 66/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường, Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị.

Dự án Luật Các vùng biển Việt Nam, Dự án Luật khoáng sản (sửa đổi), Dự án Luật Nuôi con nuôi, Dự án Luật Bưu chính, Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), lần lượt do các Bộ: Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình Quốc hội.

Theo kế hoạch, các dự thảo trên sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý sẽ được gửi đến Quốc hội ngay trong những ngày đầu tháng 3 tới.

Riêng đối với các Dự án Luật đã được Chính phủ trình và đã được UBTVQH, Quốc hội cho ý kiến, các cơ quan có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc chuẩn bị nội dung các Dự án Luật, nhằm chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp thứ 29 sắp tới của UBTVQH.

Kinh tế đô thị cuối tuần