DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội

Công Thọ
02-08-2021 18:24
Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 570/TB-UBND ngày 31/7/2021 về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Tin liên quan
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Những ngày giãn cách còn lại có ý nghĩa rất quan trọng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Những ngày giãn cách còn lại có ý nghĩa rất quan trọng
Thông báo nêu rõ, nhiệm vụ hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy là tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời các biện pháp, nhiệm vụ cụ thể phòng, chống dịch…
Việc phân công công tác theo nhiệm vụ, công việc, địa bàn phụ trách gắn với công tác phòng, chống dịch, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, trên tinh thần xuyên suốt. Phó Chủ tịch nào được phân công phụ trách thì theo dõi, chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng.
Trong phạm vi nhiệm vụ, công việc được phân công, Phó Chủ tịch UBND thành phố được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố nhân danh Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý, giải quyết và quyết định các công việc phát sinh hằng ngày của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố được phân công phụ trách địa bàn quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trong việc nắm tình hình, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời UBND, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; ban chỉ đạo phòng, chống dịch; sở chỉ huy các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại địa bàn được phân công phụ trách.
Thông báo cũng nêu rõ việc phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phòng, chống dịch. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Bí thư Ban Cán sự đảng thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng ban Chỉ đạo thành phố, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy. Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng lãnh đạo, chỉ đạo chung, toàn diện công tác phòng, chống dịch trên địa thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố cũng chịu trách nhiệm chung trước Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Thành ủy, HĐND thành phố và nhân dân Thủ đô về công tác phòng, chống dịch của thành phố; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa.