Phân công nhiệm vụ xử lý nước, rác thải và vệ sinh môi trường

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 5953/UBND-TNMT yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thành ủy về "Công tác xử lý nước thải, rác thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố".

Theo đó, Sở TN&MT có trách nhiệm chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan; UBND quận, huyện, thị xã rà soát, xác định rõ nhiệm vụ đã và đang thực hiện hoặc chưa triển khai; kết quả thực hiện... Trên cơ sở đó, hệ thống nội dung, dự thảo kế hoạch của UBND TP phân công nhiệm vụ thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị. Toàn bộ nội dung công việc này báo cáo UBND TP trước ngày 31/8.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần