DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy

Tâm Anh
19-05-2021 20:53
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11.
Cụ thể, Bộ Công an chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy (Khoản 5 Điều 11, Khoản 2 Điều 13, Khoản 2 Điều 14, Khoản 3 Điều 17, Điều 18, Điều 19, Khoản 6 Điều 23). Thời hạn trình ban hành Nghị định này trước ngày 15/10/2021.

Bộ Y tế chủ trì soạn thảo Nghị định quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện được xác định tình trạng nghiện ma túy, hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy (Khoản 6 Điều 27). Thời hạn trình ban hành Nghị định này trước ngày 15/10/2021. Đồng thời chủ trì soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn và quy trình xác định tình trạng nghiện (Khoản 7 Điều 27). Thời hạn trình ban hành Thông tư này trước ngày 15/11/2021.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (Khoản 3 Điều 29, Khoản 9 Điều 30, Khoản 5 Điều 31, Khoản 6 Điều 34, Khoản 7 Điều 35, Khoản 1 Điều 36, Khoản 6 Điều 40, Khoản 3 Điều 47 Luật Phòng, chống ma túy và Khoản 3 Điều 110, Khoản 8 Điều 131 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi bổ sung năm 2020). Thời hạn trình ban hành Nghị định này trước ngày 15/10/2021.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các nghị định quy định chi tiết các nội dung được Luật giao, trình Chính phủ theo Quyết định này.

Đối với các nghị định vừa để quy định chi tiết điều khoản được giao trong Luật, vừa để hướng dẫn thi hành các nội dung thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ phải tuân thủ đúng trình tự và thủ tục ban hành nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Ban hành các thông tư quy định chi tiết các nội dung được Luật giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

Phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công chủ trì soạn thảo, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, kết quả cụ thể từng giai đoạn trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ.