Phấn đấu 85% cơ sở hội đạt danh hiệu vững mạnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cuối tuần qua (10/2), Hội Nông dân TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đầu năm và ký giao ước thi đua với các quận, huyện, thị hội năm 2012.

Nội dung thi đua tập trung vào công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở (nhiệm kỳ 2012 - 2017); nâng cao chất lượng, hiệu quả 3 phong trào thi đua và các cuộc vận động do Hội phát động. Ngoài ra, các cấp hội tập trung vận động, hướng dẫn hội viên nông dân chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Năm 2012, Hội Nông dân Hà Nội phấn đấu có 85% cơ sở hội nông dân đạt danh hiệu vững mạnh.