Phấn đấu có 60% cơ quan, DN đạt chuẩn văn hóa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/3, LĐLĐ TP Hà Nội tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân, viên chức lao động Thủ đô (2001 - 2016)” và tổng kết Chuyên đề văn hóa thể thao năm 2015. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.

Sau 15 năm triển khai thực hiện, CVĐ đã góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hàng năm đều có từ 85% CNVCLĐ và 80% tập thể đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp” trên tổng số đăng ký. Tỷ lệ gia đình CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn văn hóa luôn đạt 95 - 98%. Tuy nhiên, lãnh đạo LĐLĐ TP cho rằng, thực hiện CVĐ thời gian qua còn thể hiện sự không đồng đều giữa các địa phương, đơn vị; thực hiện CVĐ trong các đơn vị thuộc khu vực ngoài Nhà nước còn mang tính hình thức. Một số đơn vị thiếu quan tâm xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng… Từ đó, Ban Thường vụ   LĐLĐ TP yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô phải tạo được bước chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, để CVĐ “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và bền vững. Phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện và tổ chức cho 100% tập thể, 90% cá nhân đăng ký thực hiện CVĐ hàng năm; tối thiểu 60% đơn vị được công nhận cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa; tối thiểu 90% gia đình CNVCLĐ đạt Gia đình văn hóa.

Trong dịp này, nhiều cá nhân, tập thể đã được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP về thành tích cao trong CVĐ “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” giai đoạn 2001 - 2015 và phong trào văn hóa thể thao năm 2015.