Phấn đấu đạt 80% văn bản điện tử trong giao dịch hành chính

Chia sẻ

KTĐT - Đó là mục tiêu mà UBND TP đặt ra trong việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trong giao dịch hành chính của TP.

Theo đó, TP yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính của TP. Đánh giá của UBND TP cho thấy, 6 tháng đầu năm, hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử trong giao dịch hành chính TP tại các cơ quan đã đi vào nền nếp, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời gián tiếp tiết kiệm chi phí hành chính.

  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần