Phấn đấu giảm thiểu thời gian và số điểm úng ngập

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 23/2, Công ty Thoát nước Hà Nội đã tổ chức Đại hội công nhân viên chức năm 2013. Tại Đại hội, toàn thể CBCNV công ty đã thống nhất bảo đảm tốt công tác thoát nước trên địa bàn Hà Nội năm 2013 với khẩu hiệu hành động "Quản lý phải bám sát hiện trường".

Trong đó, mỗi khi có mưa to, công ty sẽ huy động tối đa nhân lực máy móc ra đường để làm nhiệm vụ, mục tiêu đảm bảo thoát nước cho các trận mưa có cường độ 172mm/2ngày. Giảm thiểu thời gian và số điểm úng ngập. Vận hành an toàn, có hiệu quả hệ thống thoát nước; ưu tiên sửa chữa thay thế đan ga mất vỡ đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường các biện pháp chống mất cắp đan ga. Đảm bảo công tác ứng trực giải quyết thoát nước và các sự cố 24/24 giờ. Tăng cường công tác xây lắp thông qua đấu thầu và liên doanh để thực hiện công tác sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện thoát nước; Mở rộng và tạo điều kiện khai thác các dịch vụ công ty có tiềm năng.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần