Pháp lệnh Cảnh sát môi trường chính thức có hiệu lực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/6/2015, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường chính thức có hiệu lực thi hành.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát môi trường gồm những điểm chính sau: Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; tiến hành điều tra các tội phạm về môi trường và tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm theo quy định của Chính phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần