Phát động thi đua xây dựng môi trường văn hóa tại báo Kinh tế&Đô thị

Trần Long - Ảnh: Quang Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/8, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Phát động phong trào thi đua, Phó Tổng biên tập Nguyễn Anh Đức - Thư ký Liên Chi Hội Nhà báo báo Kinh tế & Đô thị nhấn mạnh, việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa và văn hóa của người làm báo Kinh tế & Đô thị” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các phòng ban, cán bộ, phóng viên, biên tập viên hội viên nhà báo về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, cũng như sự phát triển của cơ quan báo Kinh tế & Đô thị.

Đại diện Đảng ủy, Ban Biên tập, các phòng ban chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan báo Kinh tế & Đô thị ký cam kết thi đua thực hiện tốt việc xây dựng môi trường văn hóa và văn hóa của người làm báo Kinh tế & Đô thị
Đại diện Đảng ủy, Ban Biên tập, các phòng ban chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan báo Kinh tế & Đô thị ký cam kết thi đua thực hiện tốt việc xây dựng môi trường văn hóa và văn hóa của người làm báo Kinh tế & Đô thị
Việc thực hiện phong trào thi đua nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của giá trị văn hóa trong mỗi sản phẩm báo chí cũng như danh dự, uy tín của người làm báo nói chung. Trong đó, trọng tâm là xây dựng cơ quan văn hóa, người làm báo Kinh tế & Đô thị văn hóa. Đồng thời thúc đẩy và lan tỏa sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tập thể và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về văn hóa, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, đạo đức và lòng nhân ái, góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Từ đó, Ban Biên tập, Liên chi Hội Nhà báo báo Kinh tế & Đô thị đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động trong cơ quan.
Đồng thời, đại diện Đảng ủy, Ban biên tập, các phòng ban chuyên môn, văn phòng đại diện và tổ chức chính trị xã hội của báo đã ký cam kết thi đua xây dựng môi trường văn hóa và văn hóa của người làm báo Kinh tế & Đô thị bao gồm 12 tiêu chí.
Phó Tổng biên tập Nguyễn Anh Đức - Thư ký Liên Chi Hội Nhà báo báo Kinh tế & Đô thị phát động phong trào thi đua
Phó Tổng biên tập Nguyễn Anh Đức - Thư ký Liên Chi Hội Nhà báo báo Kinh tế & Đô thị phát động phong trào thi đua

Trong đó, đối với tập thể các phòng, ban chuyên môn, văn phòng đại diện thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan, phòng, ban. Tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch. Xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung. Quản lý, chỉ đạo sát sao hoạt động của phóng viên, biên tập viên, người lao động và của văn phòng đại diện.

Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí; nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội...

Đại diện cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo bày tỏ sự đoàn kết thực hiện thành công phong trào thi đua
Đại diện cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo bày tỏ sự đoàn kết thực hiện thành công phong trào thi đua

Đồng thời, tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo...

Đối với từng cán bộ, phóng viên, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam... Tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo. Nêu cao tính nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác...

Cùng với đó, ứng xử chân thành, thân ái; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực, thân thiện với công chúng. Tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Tại lễ phát động, đại diện các phòng, ban và tổ chức chính trị xã hội của báo cũng bày tỏ sự hưởng ứng và cam kết triển khai tốt phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các phòng, ban, văn phòng đại diện và cơ quan báo Kinh tế & Đô thị