Phát động thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, báo Nhân dân phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự kiến, Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” sẽ diễn ra vào ngày 21/6/2022.

Phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự, uy tín của người làm báo. Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.

Hội Nhà báo Việt Nam là cơ quan chủ trì, xây dựng Bộ tiêu chí về cơ quan báo chí văn hóa, trong đó có tiêu chí chung cho cơ quan báo chí, tiêu chí cho người làm báo văn hóa.

Ngoài ra, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai phong trào ở các cấp hội, cơ quan báo chí; hằng năm tiến hành việc đánh giá kết quả thực hiện, bình xét, trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng, đề xuất hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Các cơ quan báo chí tổ chức quán triệt để cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người làm báo trong cơ quan nhận thức sâu sắc về phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Từ đó, hưởng ứng và tham gia tích cực, hiệu quả vào việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, ứng xử văn hóa trong tác nghiệp, hình thành các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa…Xây dựng, ban hành các quy định, quy chế của cơ quan đảm bảo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua.